Publikasjonar

Nordfjord Folkemuseum bidreg til lokale tidskrift og vitskaplege publikasjonar. I museumsbutikken har vi ei rekke årgangar av Jul i Nordfjord og Årbok i Nordfjord for sal. For spørsmål eller tinging, kontakt oss på telefon 480 63 234 eller nfm@misf.no. Frå 2018 har Nordfjord Folkemuseum også overteke det redaksjonelle ansvaret for Jul i Nordfjord. 

Publikasjonar av tilsette ved Nordfjord Folkemuseum

Berger, Ingrid:

 • «Bygging av Nordfjordbåt» Jul i Nordfjord 2018 
 • «Tre horver frå Stryn» Årsskrift for Stryn Historielag 2017     
 • «Ein færing» Ljøren 2017 
 • «Holvikejekta» Kjelda 2017
 • «Nordfjordbåt – type, historie og bruk» Jul i Nordfjord 2017 
 • «Nordfjordbåten – levande tradisjon med røter i vikingtida». Nordfjordboka 2016
 • «Fine prinser frå Stryn». Årbok for Stryn 2016
 • «Bodstikke frå Breim»- Ljøren 2016
 • «Sjølvhalda – ei hjelpande hand for båtbyggjaren». Ljøren 2015
 • «Krøppelspelet frå Holvikjekta som kom heim». Årbok for Nordfjord 2012
 • «Overbecks Rejuvenator- Å verte frisk og forynga av elektrisk straum». Ljøren 2012
 • «Tre fat med ei jekt - Trønderkeramikk i Nordfjord». Årbok for Stryn 2012
 • «Ein Bibel frå Amerika». Kyrkjeblad for Gloppen 2011
 • «Ei på lomma – om lommeflasker i glas». Ljøren 2011
 • «Jektejekken frå Skådijekta». Årsskrift for Stryn historielag 2011
 • «Bukseselar til kvardags og høgtid». Kyrkjeblad for Gloppen 2010
 • «På jakt etter historia til ei «stolfjøl» frå Vereide kyrkje». Kyrkjeblad for Gloppen 2010.
 • «Elektriske varmeomnar laga i Gloppen». Ljøren 2010
 • «Vaffelmaskin frå Vågsøy». Årbok for Nordfjord 2010
 • «Med svin på skogen. Om grisehald i eldre tid med utgangspunkt i grisehus frå Oppstryn på NFM».
    Årsskrift for Stryn Historielag 2010
 • «Dåpstekstilar og tradisjonar rundt dåp i Nordfjord før 1900». Jul i Nordfjord 2009
 • «Reiving». Ljøren 2009
 • «Om båtar på sel og om rom for undring». Årsskrift for Stryn historielag 2009
 • «Søndagsøks eller stridsøks». Kyrkjeblad for Gloppen 2009
 • «Potethistorie». Årbok for Nordfjord 2008
 • «Bokskrin frå Gloppen». Kyrkjeblad for Gloppen 2008
 • «Kyrkjehatt eller fiskarhatt frå Gloppen». Kyrkjeblad for Gloppen 2008
 • «Lausmansjettar og pulsvantar». Ljøren 2008
 • «Dåpshuer i Nordfjord før 1900». Kyrkjeblad for Gloppen 2007
 • «Smør – ein gullklump i sjølvhushaldet». Ljøren 2007
 • «Underbuksehistorie», Ljøren 2006
 • «Tjuvkontakt og Flølokomfyr – om tidlege elektriske apparat i heimane i Nordfjord». Ljøren 2005
 • «Kystgeithaldet i Selje». Jord og Gjerning, Årbok for Norsk Landbruksmuseum 2004
 • «Geita brukte vi berre til kjøt». Årbok for Nordfjord 2004
 • «Ein skave frå Byrkjelo». Ljøren 2004
 • «Prosjekt kjøtgeita i Selje». Årbok for Nordfjord 2003
 • «Sil av kujur». Ljøren 2003
 • «Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld- Om handlykter med «levande» lys til bruk utomhus». Ljøren 2002
 • «So gjer vi so når vi stryke vårt tøy…- om stryking, glatting og rulling av klede før det elektriske strykejarnet». Ljøren 2001

 

Moe, Anne Kristin:

 • «Gamle samlingar i nytt lys». Sogeskrift for Eid
 • «Byggeskikk» Jul i Nordfjord 2018
 • «Julehefte» Jul i Nordfjord 2018
 • «Frå folkedrakt til bunad i Nordfjord» Jul i Nordfjord 2017 
 • «Juletradisjonar». Jul i Nordfjord 2016
 • «Setesdal på 1700-tallet»Museumsbulletinen Norsk Folkemuseum 2016
 • «Årheimstova på Norsk Folkemuseum». Årbok for Stryn 2015
 • «Jøsvollstampa». Jul på Sunnmøre 2015
 • «Kroting». Museumsbulletinen Norsk Folkemuseum 2014
 • «Kulturlandskap på museum»Museumsbulletinen Norsk Folkemuseum 2014
 • «Broderte bunader. 100 år med norsk bunadhistorie». 2014
 • Andre publikasjonar - sjå her

 

Felde, Eva Marie 

 • «Ny innsats for nordfjordbåten» Kysten 1 2018 
 • «Trekunstnaren i Hornindal» Jul i Nordfjord 2018 
 • «Sette Selje på verdskartet» Jul i Nordfjord 2018
 • «Spora av fortida som forsvann» Jul i Nordfjord 2017 
 • «Eit nytt Nordfjord» Jul i Nordfjord 2017