NYHENDE

Holvikejekta blir trekt fram som eit av seks prioriterte prosjekt som løftar kystkulturen.
I dag brukar mange av oss mykje av fritida vår framfor ein skjerm, men vi kan også velje og vrake i ulike tilbod å fylle tida vår med. For 100 år sidan visste ein knapt kva fritid betydde.
Gloppen Sogelag opprettar innsamlingsaksjon for å få på plass verne- og formidlingsbygg til Holvikejekta.
Museet er skuffa og forbausa over handsaminga i Gloppen kommune.
Musea i Sogn og Fjordane sender no ein ny søknad om vernebygg for Holvikejekta.