NYHENDE

Sjå prospektet til Kulturdepartementet om støtte til vernebygg for Holvikejekta.
No kan du blade i eldre årgangar av Jul i Nordfjord på nett.
Eit prosjekt om bygging og bruk av nordfjordbåt får 800 000 kroner i støtte. Fleire trur det er eit steg på vegen for å redde båtbyggjartradisjonen.
Vi tek i mot gjenstandar, men send oss eit foto og informasjon først.