TEMPORÆR UTSTILLING

Vaksinasjon, uviss sjukdom.

Våren 2020 endra verda seg då ein usynleg organisme sette oss ut av spel. Det er ikkje fyrste gong, og heller ikkje siste gong, at bakteriar og virus endrar verda. I denne utstillinga ser vi på nokre av tidlegare tiders sjukdom og epidemiar, og korleis desse, til liks med «koronaen», har endra verda vi lever i.

Utstillinga står til desember 2022.