Opningstider og prisar

Nordfjord Folkemuseum Resepsjon

Foto: Espen Mills
 

Dersom du kjem med bil til Nordfjord Folkemuseum er det best å parkere på den store parkeringsplassen ved Trivselshallen/idrettshall. Det er nokre parkeringsplassar tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne og andre like ved museet. Det er gratis parkering.

 

Opningstider ut 2021

Tysdag-fredag 11-17

 

Opningstider 2022

Til og med 20.juni: Tysdag-fredag: 11-16

Frå 20. juni til 31. august: Alle dagar: 11-17 

Frå 1.september: Tysdag-fredag: 11-16
 

Billettprisar
Vaksne                      kr 100,- 
Born over 7 år           kr 50,-

Ein må løyse billett om ein vil besøke museet i opningstida, også friluftsmuseet (Jølet).
Gratis*: Born under 7 år – skulegrupper – følgje for personar med funksjonsnedsetting – reiseleiarar/sjåførar – pressekort – medlem av NMF/ICOM.

* Også desse må registrerast i resepsjonen. Skule- og barnehagegrupper må avtale med museet på førehand. 

NB! All organisert aktivitet må avtalast på førehand med museet. 

 

Utleige

Det er mogleg å leie delar av museet til private arrangement. 

Frislidlada kr. 5000,- 

Friluftsmuseet (ute) kr. 2500,- 

Fotografering (kommersiell): kr. 1000,-

Kafé: ta kontakt for pris. 

Bestilling må skje seinast 3 veker i førevegen. 

 

Ved større arrangement (rigging/over 50 personar) gjeld andre prisar og tidsfristar. Ta kontakt for meir informasjon. 

 

Omvising

Omvisning (guiding) må tingast på førehand. For grupper færre enn ti personar: 1000 kroner. For grupper på mellom 10 og 20 personar kr 100,- pr. person. For større grupper, ta kontakt for pris. Omvising for grupper utanom museets opningstider kan også avtalast .
Kontakt oss då i god tid på telefon 480 63 234 eller nfm@misf.no