Opningstider og prisar

Nordfjord Folkemuseum Resepsjon

Foto: Espen Mills
 

Opningstider

01. januar - 28. juni og 01.september - 31. desember
Måndag - fredag:  10-14
Laurdag og søndag: stengt, ope ved månadlege arrangement

29. juni 2019 - 31. august 2019
Alle dagar: 10-18

Resepsjonen er betjent på kvardagar frå kl.08.

Billettprisar

Vaksne                      kr 80,-
Born over 7 år           kr 40,-

På arrangement:
Vaksne:                     kr 100,-
Born over 7 år:          kr 50,-

Årskort:                     kr 300,-


Ein må løyse billett om ein vil besøke museet i opningstida, også friluftsmuseet (Jølet).
Gratis*: Born under 7 år – skulegrupper – følgje for funksjonshemma/eldre – reiseleiarar/sjåførar – presse – medlem av NMF/ICOM.

* Også desse må registrerast i resepsjonen. Skule- og barnehagegrupper må avtale med museet på førehand. 

Dersom du kjem med bil til Nordfjord Folkemuseum er det best å parkere på den store parkeringsplassen ved Trivselshallen/idrettshall. Det er nokre parkeringsplassar for funksjonshemma like ved sjølve museet. Det er gratis parkering.

Omvising

Omvisning må tingast på førehand. For grupper færre enn ti personar: 1000 kroner. For grupper på mellom 10 og 20 personar kr 100,- pr. person. For større grupper, ta kontakt for pris. Omvising for grupper kan også avtalast utanom opningstid.
Kontakt oss då i god tid på telefon 57 88 45 40 eller nfm@misf.museum.no