Bygningssamlinga

I friluftsmuseet har Nordfjord Folkemuseum 44 antikvariske bygningar og ein kopi.

Tettstadhus
Hus frå Sydnes, Innvik. Brukt m.a. som skule og postkontor. Bygd i 1846.
Skulehus frå Austrheim, Gloppen. Bygd i 1863.
Fargeri frå Sandane, Gloppen 
Lysthus frå Sandane, Gloppen
Hundehus frå Sandane, Gloppen. Brukt av Henry Singer, tidleg 1900-tal.
Hønsehus frå Sandane, Gloppen. Opphaveleg eit kvernhus frå 1700-talet.
Veranda frå prestegard, Hornindal. Bygd 1897. Brukt som paviljong på museet.

Inn- og uthus. Bygningar i klyngetunet
Stove frå Morits på Rygg, Gloppen. Bygd i 1861, i bruk til 1938.
Loft frå Heggdal, Innvik. Første høgd frå 1600-talet, andre frå 1800-talet.
Stove frå Otnheim, Selje. Truleg frå 1500-talet.
Stabbur frå Hole i Breim, Gloppen. Bygd i 1770-åra.
Stall frå Håheim i Olden, Stryn. Bygd seint på 1800-talet.
Fjøs frå Sjur på Austrheim. Bygd tidleg på 1800-talet.
Do frå Indre Davik, Bremanger.
Sauefjøs frå Randabygda, Stryn. Bygd på 1800-talet.
Lade frå Frøyset, Stryn.Truleg bygd i 1787.
Eldhus frå Sande, Gloppen.
Nystove frå Ramnestad, Gloppen. Andre høgda (eldst) er truleg frå 1700-talet.
Masstove frå Kandal i Breim, Gloppen. Truleg bygd på 1700-talet. 
Stabbur frå Tystad, Gloppen. 
Bu frå Bergset på Fjelli, Stryn. Truleg bygd på 1600-talet. 
Lade frå Frislid i Heggjebygda, Eid. Bygd i 1861. 
 

Innhus - Bygningar på gardstunet
Stove frå Ola på Sæten i Loen. Eldste del truleg frå 1600-talet.
Stove frå Dispa i Stryn. Bygd tidleg på 1700-talet.
Stabbur frå Heggdal, Innvik.

Do frå Åse i Davik, Bremanger.
Smie frå Skår, Gloppen. Truleg bygd før 1630, i bruk til 1960-åra.

Hus i grensa mellom innmark og utmark
Gardfjøs for kyr frå Bergset, i Lodalen, Stryn.
Gardfjøs for gris frå Skår, Stryn.
Kalvehus frå Bergset i Lodalen, Stryn. Brukt kring 1910.
Kalvehus frå Bødal, Stryn. Bygd kring 1905.

Utmarkshus - Bygningar som stod i utmarka
Sel (støylshus) frå Alme, Gloppen. 
Sel (støylshus) frå Holen, Stryn.
Sauefjøs med høylade frå Gjengedal i Hyen, Gloppen

Lade frå Haugen, Stryn. "Markalade" (til høy)
Lade frå Brekke i Ulvedal, Stryn. "Markalade" (til høy)
Lade frå Bødal i Lodalen, Stryn."Markalade" (til høy)
Lade frå Gjengedal i Hyen, Gloppen. "Myrlade" (til torv).
Lade frå Hatledal, Stryn
Lade frå Aksel på Seljeset, Hornindal.

Kvernhus frå Mardal, Gloppen.
Stampe frå Gjengedal i Hyen, Gloppen
Sag frå Myklebust i Ålfoten, Bremanger.
Hjulhus. (Kopi)