Aktivitetar på museet 2018

Meir informasjon om dei ulike arrangementa og utstillingane blir lagt ut på nettsidene fortløpande. Det kan også kome endringar undervegs. 

Januar
Utstilling: Juletrepynt og Nordfjordbåt
14. januar: Vi kastar ut jula - fagleg påfyll om skikken med å kaste ut jula, vi et julekakerestar og lagar tvare. Klokka 13-15.

Februar
Utstilling: Nordfjordbåt
04. februar: Miniseminar om nordfjordbåt: Båtbyggjartradisjonen på Sørstranda i Gloppen v/ Ingrid Berger, konservator Nordfjord Folkemuseum. Klokka 13-15
07. februar: Bach med venner i Moritsstova, konsert i regi av Gloppen Musikkfest

Mars
Utstilling: Nordfjordbåt - står til og med 4. mars Bord dekk deg frå 21. mars
21. mars: Utstillingsopning: Bord dekk deg, utstilling i samarbeid med elevar på design og handverk ved Eid vidaregåande skule

April
Utstilling: Bord dekk deg
22. april: Jektedag

Mai
Utstilling: Bord dekk deg - står til og med 21. mai
13. mai: Inspirasjonsføredrag om borddekking

Juni
Utstilling: Byggeskikk i Nordfjord frå 3. juni
3. juni: Utstillingsopning: Byggeskikk i Nordfjord

Juli - daglege omvisingar klokka 13
Utstilling: Byggeskikk i Nordfjord
11. juli: Familiedag på museet mellom 12 og 16

August - daglege omvisingar klokka 13
Utstilling: Byggeskikk i Nordfjord
12. august: Støylsdag (dato kjem)

September
Utstilling: Byggeskikk i Nordfjord - står til og med 9. september      Tekstilarbeid - frå 23. september
23. september: Utstillingsopning: Tekstilarbeid

Oktober
Utstilling: Tekstilarbeid
28. oktober: Skummelt museum

November
Utstilling: Tekstilarbeid
9. november: Kulturnatt med lansering av Jul i Nordfjord

Desember
Utstilling: Tekstilarbeid
2. desember: Julemarknad