Museet opnar 2. juni

Museet er mellombels stengt

For å avgrense spreiinga av koronaviruset held vi mellombels stengt til 1. juni. Kva smitteførebyggande tiltak som gjeld framover vil vi kome tilbake til og oppdatere så snart dette er klart. 

Alle arrangement som var planlagde i perioden fram til 1. juni er avlyste eller utsette. Vi ynskjer alle besøkande tilbake så snart vi har ein normal situasjon igjen! 

Vi er tilgjenglege på e-post og telefon, om de ynskjer å ta kontakt! Og du kan også følgje oss på Facebook, Instagram eller sjekke ut samlinga vår på Digitalt Museum.