Foredrag 15.februar

Nils Olav Mevatne

«Fotografiet er ein drivande refleksjon over samtida,» meiner Nils Olav. Han har hovudfag i sosiologi frå Universitetet i Bergen, er glad i alt som tek tid og kombinera sitt skarpe blikk og filosofiske anlegg med å drive slow photography. Det har han fått god bruk for i arbeidet med denne utstillinga: «Eg har mange bilde av spelsau som spring vekk frå meg», fortel han. Velkomne til foredrag og omvising

Open kafé frå kl.18.30

Inngang kr.50