Digitale utgåver av Jul i Nordfjord

Nasjonalbiblioteket har digitalisert dei aller fleste utgåvene av Jul i Nordfjord. Du får opp den digitale versjonen av Jul i Nordfjord ved å klikke på biletet av den årgangen du er interessert i. Du blir då ført vidare til Nasjonalbiblioteket sin nettstad og den spesifikke utgåva av heftet. 

 

Jul i Nordfjord 1941         Jul i Nordfjord 1942          Jul i Nordfjord 1945         Jul i Nordfjord 1946          Jul i Nordfjord 1957     
         1941                                 1942                                   1945                               1946                                1957   

 Jul i Nordfjord 1958        Jul i Nordfjord 1960           Jul i Nordfjord 1963         Jul i NOrdfjord 1964        Jul i Nordfjord 1965
         1958                                     1960                                 1963                                 1964                                     1965          

Jul i Nordfjord 1966        Jul i Nordfjord 1967          Jul i Nordfjord 1968          Jul i Nordfjord 1969        Jul i Nordfjord 1970
          1966                                1967                                 1968                                 1969                                 1970

Jul i Nordfjord 1971       Jul i Nordfjord 1972         Jul i Nordfjord 1973          Jul i Nordfjord 1974        Jul i Nordfjord 1975
            1971                             1972                                1973                                 1974                                   1975

Jul i Nordfjord 1976        Jul i Nordfjord 1977         Jul i Nordfjord 1978          Jul i Nordfjord 1979         Jul i Nordfjord 1980
          1976                                 1977                               1978                                 1979                                 1980

Jul i Nordfjord 1981         Jul i Nordfjord 1982         Jul i Nordfjord 1983         Jul i Nordfjord 1984           Jul i Nordfjord 1985
           1981                             1982                                 1983                                1984                                   1985

Jul i Nordfjord 1986         Jul i Nordfjord 1987         Jul i Nordfjord 1988           Jul i Nordfjord 1989            Jul i Nordfjord 1990
          1986                               1987                                1988                                  1989                                 1990

Jul i Nordfjord 1991        Jul i Nordfjord 1992       Jul i Nordfjord 1993          Jul i Nordfjord 1994           Jul i Nordfjord 1995
           1991                               1992                               1993                                 1994                                     1995

Jul i Nordfjord 1996        Jul i Nordfjord 1997      Jul i Nordfjord 1998         Jul i Nordfjord 1999         Jul i Nordfjord 2000
           1996                                1997                               1998                                  1999                                 2000

Jul i Nordfjord 2001        Jul i Nordfjord 2002        Jul i Nordfjord 2003          Jul i Nordfjord 2004          Jul i Nordfjord 2005
           2001                               2002                               2003                                 2004                                    2005

Jul i Nordfjord 2006         Jul i Nordfjord 2007        Jul i Nordfjord 2008           Jul i Nordfjord 2009          Jul i Nordfjord 2010
            2006                              2007                                2008                                 2009                                2010

Jul i Nordfjord 2011         Jul i Nordfjord 2012      Jul i Nordfjord 2013         Jul i Nordfjord 2014         Jul i Nordfjord 2015
           2011                                 2012                                2013                                 2014                                    2015

 

Jul i Nordfjord 2016         Jul i Nordfjord 2017
          2016                              2017