NYHENDE

Gloppen Sogelag opprettar innsamlingsaksjon for å få på plass verne- og formidlingsbygg til Holvikejekta.
Museet er skuffa og forbausa over handsaminga i Gloppen kommune.
Musea i Sogn og Fjordane sender no ein ny søknad om vernebygg for Holvikejekta.
Alle dei 43 bygningane i friluftsmuseet er no lagt ut på digitaltmuseum.no.
Sjå prospektet til Kulturdepartementet om støtte til vernebygg for Holvikejekta.