NYHENDE

Sjå prospektet til Kulturdepartementet om støtte til vernebygg for Holvikejekta.

Jul i Nordfjord er eit julehefte med kulturhistorisk og litterært stoff frå og om Nordfjord. Heftet blir gitt ut av Nordfjord Folkemuseum.