NYHENDE

Som eit tiltak for å avgrense spreiing av coronavirus (corvid 19) blir museet stengt fram til 13. april.
Musea i Sogn og Fjordane sender no ein ny søknad om vernebygg for Holvikejekta.
Alle dei 43 bygningane i friluftsmuseet er no lagt ut på digitaltmuseum.no.
Bygging av nordfjordbåt er eit av tre prosjekt som blir følgt tett frå start til slutt.
Her finn du planar og opningstider for 2020.