NYHENDE

Holvikejekta blir trekt fram som eit av seks prioriterte prosjekt som løftar kystkulturen.
I dag brukar mange av oss mykje av fritida vår framfor ein skjerm, men vi kan også velje og vrake i ulike tilbod å fylle tida vår med. For 100 år sidan visste ein knapt kva fritid betydde.
Frå 4. mars er museet ope 11-17, tysdag til fredag.
Gloppen Sogelag opprettar innsamlingsaksjon for å få på plass verne- og formidlingsbygg til Holvikejekta.
Museet er skuffa og forbausa over handsaminga i Gloppen kommune.