NYHENDE

Gloppen Sogelag opprettar innsamlingsaksjon for å få på plass verne- og formidlingsbygg til Holvikejekta.
På grunn av covid-19 er museet mellombels stengt til og med 01.mars.
Museet er skuffa og forbausa over handsaminga i Gloppen kommune.
Frå tysdag 2. juni er dørene opne att.
Musea i Sogn og Fjordane sender no ein ny søknad om vernebygg for Holvikejekta.