NYHENDE

Gloppen Sogelag opprettar innsamlingsaksjon for å få på plass verne- og formidlingsbygg til Holvikejekta.
På grunn av covid-19 er museet mellombels stengt til og med 18. januar.
Museet er skuffa og forbausa over handsaminga i Gloppen kommune.
No får du ein smakebit av jubileumsutstillinga på nett.
Frå tysdag 2. juni er dørene opne att.