FAST UTSTILLING

Etter over 20 år er den faste utstillinga ved Nordfjord Folkemuseum teke ned.

Alle gjenstandane vert registrert, fotografert, pakka ned og oppbevart i vårt klimaregulerte magasin.

Vi arbeider no med å prosjektere ei ny fast utstilling som tek føre seg Nordfjordhistoria.