Opningstider og prisar

Nordfjord Folkemuseum Resepsjon

Foto: Espen Mills
 

Opningstider

Juli og august
Måndag - Søndag:  10-17

September - Juni
Måndag - Fredag:  12-15
Laurdag:                 Stengt
Søndag:                 12 - 15

Resepsjonen er betjent på kvardagar frå kl.08.

Billettprisar

Vaksen        kr 70,-
Stud./ honnør          kr 50,-
Born over 7 år        kr 40,-


Årskort:                    kr 300,-

Ein må løyse billett om ein vil besøke museet i opningstida, også friluftsmuseet (Jølet)
Gratis*: Born under 7 år – skulegrupper – følgje for funksjonshemma/eldre – reiseleiarar/sjåførar – presse – medlem av NMF/ICOM.

Dersom du kjem med bil til Nordfjord Folkemuseum er det best å parkere på den store parkeringsplassen ved Trivselshallen/idrettshall. Det er nokre parkeringsplassar for funksjonshemma like ved sjølve museet. Det er gratis parkering.

* Også desse må registrerast i resepsjonen. Skule- og barnehagegrupper må avtale med museet på førehand. 

Omvising

Omvisning må tingast på førehand. For grupper færre enn ti personar: 1000 kroner. For grupper på mellom 10 og 20 personar kr 100,- pr. person. For større grupper, ta kontakt for pris. Omvising for grupper kan også avtalast utanom opningstid.
Kontakt oss då i god tid på telefon 57 88 45 40 eller nfm@misf.museum.no 
I sommarsesongen, fram til 1. september er omvising kvar dag kl.13 inkludert i ordinær inngangsbillett.