Opningstider og prisar

Nordfjord Folkemuseum Resepsjon

Foto: Espen Mills
 

Opningstider

Juli og august
Måndag - Søndag:  10-17

September - Juni
Måndag - Fredag:  12-15
Laurdag:                 Stengt
Søndag:                 12 - 15

 

Billettprisar

Vaksen        kr 70,-
Stud./ honnør          kr 50,-
Born over 7 år        kr 40,-


Årskort:                    kr 300,-

Gratis: Born under 7 år – skulegrupper – følgje for funksjonshemma/eldre – reiseleiarar/sjåførar – presse – medlem av NMF/ICOM

Omvising

Omvisning må tingast på førehand. Kr 100,- pr. pers. (10-20 pers.)  Desse kan også avtalast utanom opningstid.
Kontakt oss då i god tid på telefon 57 88 45 40 eller nfm@misf.museum.no 
I sommarsesongen, fram til 1. september er omvising kvar dag kl.13 inkludert i ordinær inngangsbillett.