Jul i Nordfjord

JiN2016

"Jul i Nordfjord" er eit julehefte med kulturhistorisk og litterært stoff frå og om Nordfjord.Heftet blir gitt ut av Nordfjord Folkemuseum.

Vil du skive i bladet eller har tips om gode saker? Er du forhandlar eller privatperson og ønsker å kjøpe bladet?
Kontakt oss på nfm@misf.museum.no
57 88 45 40

Abonnere

Du kan abonnere på bladet. Då sender vi det til deg fast kvart år til du seier opp. Kanskje vil du abonnere på to - eller ti - kvart år, til å gje vekk i julegove. Ring eller send oss ein e-post.

Historikk

Jul i Nordfjord blei første gong gjeve ut i 1936, og har sidan den gong hatt ulike utgivarar. I 1936 var Erik Fønstelien Bokhandel i Måløy utgivar (berre dette nummeret). I 1940–46 var Kolbein Sterke, ved redaktør K. Sølvberg i Stryn, utgivar. Deretter låg heftet nede ei tid før Firda Ungdomslag tok til å gi ut heftet i 1956. I 2004 – 16 var Nordfjord Folkemuseum og Nordfjord Sogelag som utgivarar med ei frittståande redaksjonsnemnd. Frå 2017 tok Nordfjord Folkemuseum over det redaksjonelle ansvaret.

Gamle årgongar 

Etter kvart vil legge ut gamle årgongar av Jul i Nordfjord på denne sida. Eldre hefter kan også tingast gjennom museet.