Grupper

Nordfjord Folkemuseum Omvising

Foto: Espen Mills

Omvisingar for grupper

Omvisingar må avtalast på førehand. Pris for omvising er kr. 100 pr. person (10-20 personar per gruppe). I sommarsesongen (15.juni, - 15.sept.) tilbyr vi daglege omvisingar for publikum inkludert i inngangsbilletten. 

For å tinge omvising, kontakt oss på telefon 57 88 45 40 eller e-post:nfm@misf.museum.no